The team / Teamet

Håkan Bengtsson #crew chief.

Håkan was crew chef 2014 and doing a great job so I was very pleased that he accepted the challenge once more. Håkan has overall responsibility and always give a hand where necessary. Håkan is a good cyclist and a training partner on many of my rides.

Håkan var med som crew chef 2014 gjorde ett super jobb så jag blev väldigt glad att han antog utmaningen ännu en gång. Håkan har det övergripande ansvaret och tar alltid ett tag där det behövs. Håkan är själv en duktig cyklist och finns med som träningskompis på många av mina cykelrundor.

Lisa Ellis #sjukvård, chaufför, navigatör, diverse.

Lisa was also in the 2014 team. That Lisa would come back with me once again was a necessary for me to accept this challenge. In addition to my life partner, Lisa is an excellent navigator, fixer and of course professionals on the healthcare bit if necessary.

Även Lisa fanns med i teamet 2014 att Lisa ville följa med en gång till var ju en förutsättning för att jag skulle anta denna utmaning. Lisa är förutom min livskamrat en utmärkt navigatör, fixare och givetvis proffs på sjukvårdsbiten om det blir nödvändigt.

Jonas Gustavsson #it media, chaufför, navigatör, diverse.

Jonas is also a very good cyclist, rookie in the team and friend for many years back. Jonas IT’s knowledge is valuable to our project. Jonas has a lot of skills which is needed during this trip. Jonas has been on many cycling adventures, which is a good education for carrying out a RAAM project.

Jonas är också en väldigt duktig cyklist, rookie i teamet vän sedan många år tillbaka. Jonas it kunskaper kommer väl till pass i vårt projekt. Jonas har många strängar på sin lyra vilket behövs under denna resa. Jonas har funnits med på många cykeläventyr vilket är en bra utbildning för att genomföra ett RAAM projekt.

Ronny Bengtsson #massage, mekaniker, chaufför, navigatör, diverse.

Ronny is a old friend who has been involved in many projects besides RAAM 2014. Ronny is also a good cyclist. Ronny drives most Mtb and has done the Madrid-Lisbon. Ronny has a lot of skills but his hands are completely invaluable for my body to get going.

Ronny är en gammal vän som varit med och crewat på många projekt förutom RAAM 2014. Ronny är också han en duktig cyklist. Ronny kör mest Mtb och har bla. kört Madrid-Lissabon. Ronny är en mångsysslare men hans händer är helt ovärderliga för att min kropp skall hållas igång.

Rickard Öberg #mekaniker, chaufför, navigatör, diverse.

Rickard also a rookie, youngest in the team and good cyclist as well. Rickard has joined the team on recommendations from Ronny. Rickard is passionate about bicycle, which is a big plus in this project.

Rickard ännu en rookie, yngst i teamet också duktig cyklist. Rickard har kommit in i teamet på rekommendationer från Ronny. Rickard brinner för cykel vilket är ett stort plus i detta projekt.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *